Verklaring inzake gegevensbescherming

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze internetdiensten. We willen ook graag dat u weet welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze website.

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

SOMIC Verpackungsmaschinen
GmbH & Co. KG
Am Kroit 7 – 11
83123 Amerang (Duitsland)

Tel.: 08075 916-0
E-mailadres: info(at)somic.de
CEO: Patrick Bonetsmüller, Dr. Gerhard Huber

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

Onder "persoonsgegevens" is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. In de volgende gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website voor de doeleinden en op basis van de hieronder vermelde rechtsgronden:

 • Verwerking van persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen:

  wanneer u ons contactformulier gebruikt, verwerken we uw persoonsgegevens om uw verzoek te verwerken. Dit zijn uw naam en voornaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en uw individuele verzoek. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG)

 • Verwerking van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie:

  Als opvolging na trainingen, evenementen, webcasts of evenementen op locatie verwerken we uw persoonsgegevens om u eenmalig informatie toe te sturen per post of e-mail. Dit zijn uw naam en voornaam, bedrijfsnaam, adres en e-mailadres. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG).

 • Verwerking van persoonsgegevens voor marketing- of promotiedoeleinden:
   
  Om u in te schrijven voor trainingen, evenementen, webcasts of evenementen op locatie, verwerken we uw achternaam en voornaam, bedrijfsnaam, adres en e-mailadres om u promotionele informatie per post of e-mail toe te sturen. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG).

  Daarnaast verwerken we uw naam en voornaam, bedrijfsnaam en adres om u per post promotionele informatie toe te sturen. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG).

 • Contact opnemen voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld in het kader van een nieuwsbrief
   
  Als u geïnteresseerd bent in onze producten en hiervoor ons contactformulier gebruikt, dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Om uw verzoek te kunnen verwerken, dient u ten minste een geldig e-mailadres op te geven. Het verstrekken van verdere gegevens (zoals uw naam en de bedrijfsnaam) is vrijwillig. Wij gebruiken de gegevens om u persoonlijk aan te spreken en/of om de e-mailnieuwsbrief te personaliseren. De nieuwsbrieven bevatten informatie over onze diensten, producten en ons bedrijf.

  De gegevens die u invoert in de invoervelden worden naar ons verzonden en wij slaan deze gegevens op.

  Het doel van deze verwerking is in de eerste plaats het uitvoeren van de zogenaamde double-opt-in procedure, waarmee u toestemming kunt geven voor het regelmatig ontvangen van de e-mailnieuwsbrief. Dit betekent dat wij, nadat u ons uw gegevens en informatie hebt verstrekt, een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail vragen wij u om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet bevestigt, dan worden uw gegevens verwijderd.

  Wanneer u uw registratie bevestigt, dan verwerken wij de gegevens die u hebt ingevoerd in de invoervelden om de nieuwsbrief toe te sturen. Bovendien slaan wij deze gegevens op in ons CMS.

  De rechtsgrond is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, zin 1 onder a) van de AVG.

  U kunt uw toestemming voor de toezending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst en u op deze manier afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw intrekking kenbaar maken door te klikken op de link die in elke nieuwsbrief staat of door een e-mail te sturen naar info@somic.de. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

  Na uw bevestiging slaan we ook het IP-adres en het tijdstip van uw bevestiging op. Deze procedure is bedoeld om uw inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief te kunnen bewijzen en, indien nodig, om mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te herkennen en te voorkomen. De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1 onder f) van de AVG.

  Wij geven uw gegevens niet door aan derden binnen of buiten de EU/EER. De gegevens die wij tijdens de registratie hebben verzameld (e-mailadres en vrijwillige verstrekte gegevens) worden verwijderd zodra we deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Dit is het geval na een afmelding voor de nieuwsbrief of bij intrekking van uw toestemming.

 • Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van uw sollicitatie:

  Om u in staat te stellen een open of gerichte sollicitatie in te dienen voor één van onze geadverteerde vacatures, stuurt u uw sollicitatie naar het e-mailadres dat u voor dit doel op onze website vindt. Om uw sollicitatie te ontvangen en te verwerken, verwerken we uw persoonsgegevens afhankelijk van de omvang van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt. Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Beslissing omtrent of totstandkoming van een arbeidsrelatie conform Sectie 26 van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet op de gegevensbescherming). U kunt ons uw sollicitatie toesturen in een bestand met toegangsbeveiliging. Neem hiervoor contact met ons op en verstrek ons de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot de documenten van uw sollicitatie. 


Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken uitsluitend aan andere ontvangers doorgeven of andere ontvangers toegang tot uw persoonsgegevens verlenen als dit noodzakelijk is voor de respectievelijke doeleinden van de verwerking van deze persoonsgegevens of als we andere ontvangers hebben belast met de uitvoering van individuele taken of diensten en toegang tot deze persoonsgegevens daarbij noodzakelijk is of niet kan worden uitgesloten. De categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken, zijn: 

 • Interne afdelingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de respectievelijk bedrijfsprocessen (bijv. de afdeling Inkoop, Boekhouding, IT, Personeelszaken) 
 • Serviceprovider voor hosting, onderhoud en administratie van onze website of onze databases, momenteel: Mittwald GmbH 
 • Verbonden ondernemingen uit onze bedrijvengroep 
 • Externe dienstverleners voor directe onafhankelijke ondersteuning van de respectievelijke bedrijfsprocessen (bijv. koeriers- of leveringsdiensten, belastingadviseurs, accountants) 
   

De doorgifte van uw persoonsgegevens de we verwerken via onze website aan de hierboven genoemde ontvangers is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen met u overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. een Europese verordening gegevensbescherming, op grond van het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG, op grond van een opgedragen verwerking overeenkomstig artikel 28, lid 1 van de AVG of indien dit noodzakelijk is voor de beslissing omtrent of de totstandbrenging van een arbeidsverhouding overeenkomstig artikel 26 van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet op de gegevensbescherming). 

Daarnaast geven wij uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken door aan overheidsinstellingen of autoriteiten als wij verplicht zijn informatie te verstrekken in het kader van mogelijke wettelijke informatieverplichtingen of op grond van een officiële of gerechtelijke beslissing. Bovendien geven wij uw via onze website verwerkte persoonsgegevens door aan overheidsinstellingen of autoriteiten als dit noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten tegen ons als benadeelde partij, evenals voor de vervolging van storingen of misbruik van onze online aanbiedingen of telecommunicatiediensten en -faciliteiten of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke conform artikel 6, lid 1, onder f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG), verwerking voor andere doeleinden door niet-publieke organen conform Sectie 24 (1) van de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet op de gegevensbescherming). 

Doorgifte van gegevens aan ontvangers in een derde land of aan een internationale organisatie 
Uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken, worden niet doorgegeven aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie. 

Bewaartermijn voor de persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken, worden alleen opgeslagen zolang wij deze nodig hebben voor de verwezenlijking van de doeleinden van hun respectievelijke verwerking. Dit is meestal zolang het nodig is voor de uitvoering van een contract met u. Daarnaast worden uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken opgeslagen als wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen dit noodzakelijk maken. Zo worden persoonsgegevens die relevant zijn voor de belastingwetgeving over het algemeen 10 jaar bewaard, terwijl andere persoonsgegevens die relevant zijn voor de handelswetgeving over het algemeen 6 jaar worden bewaard. 
Tijdens het gebruik van de website worden bepaalde verbindingsgegevens en gegevens van uw internetbrowser tijdelijk opgeslagen. Voor het gebruik van de website worden de volgende gegevens verzameld: 

 • IP-adres van de aanroepende computer 
 • Besturingssysteem van de aanroepende computer
 • Browserversie van de aanroepende computer
 • Naam van het opgehaalde bestand
 • Datum en tijd van het ophalen
 • Overgedragen gegevensvolume
 • Verwijzende URL
 • Loggen van verbindingen

Voor zover deze informatie persoonlijk is, gebruiken we deze uitsluitend om de website te beheren en de vertrouwelijkheid en integriteit van de persoonsgegevens die wij met onze IT-systemen verwerken, te handhaven (inclusief voor technische doeleinden van netwerkcommunicatie, voor het opsporen van fouten en storingen en voor verdediging tegen aanvallen). De rechtsgrond is artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG. 

Wij verwijderen het IP-adres uiterlijk na 365 dagen. Op basis van de resterende gegevens is het niet meer mogelijk om een persoonlijke referentie vast te stellen.

Informatie over uw rechten als betrokkene
In het algemeen en met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken, kunt u de onderstaande rechten uitoefenen. 

 • Recht op inzage conform artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen en verdere informatie met betrekking tot deze persoonsgegevens.

 • Recht op rectificatie conform artikel lid 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken u betreffende onjuiste persoonsgegevens onverwijld te rectificeren. 

 • Recht op wissing conform artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen. 

 • Recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te beperken.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. 

 • Recht op intrekking conform artikel 7, lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt het recht om uw conform artikel 6, lid 1, onder a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG) verstrekte toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 

 • Recht op bezwaar conform artikel 21, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG):

  U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1 onder e) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG).

 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG): 

  Als u als betrokkene van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan. Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht , Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach (Duitsland), Telefoon: +49 (0) 981 53 1300, fax: +49 (0) 981 53 98 1300, e-mailadres: poststelle@lda.bayern.de. 

  Het uitoefenen van uw recht op wissing, beperking van de verwerking, intrekking of bezwaar kan ertoe leiden dat u slechts in beperkte mate of helemaal geen gebruik kunt maken van onze website of van onze andere diensten. 

  U kunt uw bovenstaande rechten rechtstreeks richten aan de contactgegevens vermeld onder "Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.


Informatie voor de gebruikers in de verklaring inzake gegevensbescherming over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van Google Analytics

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming (gegeven in de cookiebanner) in de zin van artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of § 25, lid 1 van de Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG, Duitse wet inzake telecommunicatie, telemedia en gegevensbescherming). U hebt de mogelijkheid om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken door uw voorkeuren aan te passen in de cookie-instellingen in uw browser of in onze Cookie Consent Tool. In het kader van het gebruik kunnen gegevens worden verzonden naar een server van het bedrijf Google LLC. en de VS en aldaar worden opgeslagen. In het geval van doorgifte van persoonsgegevens aan Google LLC. gevestigd in de VS, zijn er met Google LLC. standaardcontractbepalingen overengekomen conform artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG of er is toestemming verkregen in de zin van artikel 49, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG.

Beveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de door u beschikbaar gestelde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Dit geldt ook wanneer wij externe diensten inkopen. De effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen wordt gecontroleerd en de maatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen. Wanneer u persoonsgegevens invoert, dan worden deze altijd sterk versleuteld verzonden.

Gebruik en toepassing van cookies
 

Om onze website gebruiksvriendelijk voor u te maken en optimaal op uw behoeften af te stemmen, maken wij op sommige pagina's gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Als u de website opnieuw bezoekt met hetzelfde eindapparaat, dan geeft de cookie bijvoorbeeld aan dat het om een herhaald bezoek gaat. Cookies stellen ons ook in staat om het gebruik van onze website te analyseren. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en is niet in staat om u te identificeren op websites van derden, waaronder de websites van analytics providers.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Basiscookies/essentiële cookies
  Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Dit is bijvoorbeeld de toewijzing van anonieme sessie-ID's voor het bundelen van meerdere query's op één webserver of het foutloos functioneren van aanmeldingen en bestellingen.
 • Prestatie-/statistische cookies
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt (bijv. de gebruikte internetbrowser, het aantal bezoeken, de bekeken pagina's of de tijd doorgebracht op de website). Deze cookies slaan geen informatie op waarmee de bezoeker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en daarom anoniem.

U kunt uw toestemming of afwijzing van cookies - ook voor webtracking - kenbaar maken via de instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat het accepteren van cookies in principe wordt geweigerd of dat u vooraf wordt geïnformeerd wanneer een cookie wordt opgeslagen. Dit kan echter de functionaliteit van de website belemmeren (bijv. bij het plaatsen van bestellingen). Uw browser biedt ook een functie om cookies te verwijderen (bijvoorbeeld via browsergegevens verwijderen). Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing of de instellingen van uw internetbrowser.

Geanonimiseerde website-tracking

Gebruik van Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"). Google Universal Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" - tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst - om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd, zodat Google het IP-adres van de gebruiker vooraf inkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Universal Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de desbetreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die de cookie generen en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt. Download daartoe de browserplugin en installeer deze. Deze plugin is beschikbaar via de volgende link tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kunt het verzamelen van gegevens door Google Universal Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar www.google.com/analytics/terms/de.html of www.google.de/privacy.html. Houd er rekening mee dat deze website gebruik maakt van Google Universal Analytics met de code-extensie "anonymizeIp" om IP-adressen anoniem te verzamelen (zogenaamde IP-masking) en om de mogelijkheid van directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

Gebruik van LinkedIn Insight Tag

Onze website maakt gebruik van de conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna "LinkedIn").

Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser, waardoor onder andere de volgende gegevens kunnen worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en paginagebeurtenissen (bijv. paginaweergaves).

Deze gegevens worden versleuteld en binnen zeven dagen geanonimiseerd. De geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar levert geanonimiseerde rapporten over de websitedoelgroep en weergaveprestaties. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeting via de Insight Tag. Met deze gegevens kunnen wij gerichte reclame buiten onze website weergeven zonder u als websitebezoeker te identificeren.

De rechtsgrond voor het gebruik van de LinkedIn Insight Tag is uw toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG en § 25, lid 1 van de Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG, Duitse wet inzake telecommunicatie, telemedia en gegevensbescherming). U hebt de mogelijkheid om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken door uw voorkeuren aan te passen in de cookie-instellingen of in onze Cookie Consent Tool.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden ook regelen in hun accountinstellingen. Om te vermijden dat LinkedIn gegevens die op onze website verzameld worden aan uw LinkedIn-account koppelt, dient u uit te loggen van uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt. Klik hierom de Insight-Tag op onze website uit te schakelen ("opt-out").

We kunnen niet uitsluiten dat LinkedIn de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers ook op servers in de VS opslaat en gebruikt in het kader van eigen reclamemaatregelen. Meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn vindt u in LinkedIns verklaring inzake gegevensbescherming op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Voor zover LinkedIn Ireland Unlimited de verzamelde gegevens met betrekking tot de gebruikersactiviteiten eventueel doorgeeft aan het moederbedrijf in de VS, vindt deze doorgifte plaats op basis van de standaardcontractbepaling van de EU-Commissie krachtens artikel 46, lid 2, onder c) van de AVG of uw toestemming krachtens artikel 49, lid 1, onder a) van de AVG.

Details over de standaardcontractbepalingen bij LinkedIn vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Google Maps
Deze website maakt gebruik van de Google Maps-service. Google Maps is een kaartendienst die geografische informatie visueel weergeeft. Google Maps is een service van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Maps kan persoonsgegevens op zijn eigen voorwaarden verwerken. Om deze reden hebben wij geen kennis van enige verwerking van persoonsgegevens door Google Maps. Wij aanvaarden hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid. Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden van Google Maps op www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html en de verklaring inzake gegevensbescherming van Google Maps op www.google.com/policies/privacy/ voor de mogelijke doeleinden, rechtsgrond en omvang van de verwerking van persoonsgegevens door Google Maps, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties om uw privacy te beschermen. Voor het overige ontvangen wij ook geen gegevens van Google Maps of gegevens die kunnen voortvloeien uit het gebruik van Google Maps. 

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming 

Functionaris voor gegevensbescherming van SOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG
p/a TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstraße 160
80339 München (Duitsland)
datenschutz(at)somic.de

Verdere vragen 
Als er nog vragen zijn die buiten de reikwijdte van deze verklaring inzake gegevensbescherming vallen en die onbeantwoord blijven met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij via onze website verwerken, dan kunt u deze vragen rechtstreeks stellen via de contactgegevens vermeld onder "Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke" of via de "Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming" in deze verklaring inzake gegevensbescherming. 

Versie: 2018

Informatieverplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van klanten, belanghebbenden, zakelijke partners en leveranciers conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (EU-AVG)

Top